4. Adaptieve springplanken

Adaptieve innovatie mag dan het evolutionaire toverwoord zijn, de praktijk blijkt weerbarstig. Goede ondersteuning en hulpmiddelen zijn dan ook essentieel voor het bereiken van de beoogde innovatie. In deze toelichting staan twee springplanken naar adaptieve innovatie centraal die aangrijpen op the human factor.

The human factor
In de kenniseconomie is innovatie primair een andere manier van denken. Omdat mensen vooral mentale routinewezens zijn, kost het moeite om alle betrokkenen het beoogde denkwerk te laten verrichten. Van uitstel komt al snel afstel, tenzij men gebruik maakt van katalysatoren.

Katalysatoren
Een katalysator is een middel dat een proces versnelt zonder zelf verbruikt te worden. Bij het beoogde denkwerk neemt die acceleratie zelfs exponentieel toe als men katalysatoren gebruikt die gebaseerd zijn op wederkerigheid. Juist in situaties waarin de verschillende stakeholdersgroepen niet op een lijn zitten, ontstaan dan vicieuze groeicirkels.

Vicieuze groeicirkels
Mentale groeicirkels zijn mogelijk door een bijzondere eigenschap van kennis: kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Als het gebruikte medium voor kennisdeling flexibele interpretatie ondersteunt, krijgt iedereen gelijk en ontstaat vrijwel vanzelf synergie. Er is sprake van een vliegwiel- of springplankwerking.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van de Digitafel Methode
  2. U maakt gebruik van Personal Academies

Meer weten? Zie Inleiding