5. Functionaliteiten

Functionaliteiten verwijzen hier naar gebruiksmogelijkheden of toepassingen, die gezamenlijk een leermanagementsysteem vormen, zoals: 

Meer weten? Zie Inleiding