2. Probleemsturing

Een handige manier om mensen te motiveren tot leren, is starten met een concrete probleemsituatie en die vervolgens gestructureerd uit te (laten) werken.  

Hoe doe ik dat?
1.  U gaat uit van uw eigen 
persoonlijke leerplan;
2.  Vervolgens biedt u
een entreetoets aan, waarmee u:
a)  de student motiveert tot leren;
b)  het beginniveau van de student vaststelt;
3.  Daarna volgt een levendige
praktijksituatie (casus), die
    relevantie en belang van het onderwerp duidelijk maakt
   en inzicht geeft in de wijze waarop men de gewenste
   competenties kan verwerven;  
4.
Inhoudelijke informatie m.b.v. de webteksten en de 
    mogelijkheid te oefenen m.b.v. de bijbehorende VETO's; 
5. Door het VETO-principe te combineren met uitwisseling
    via 
Trybes, kunt u met vakgenoten reflecteren en
    communiceren over bepaalde onderwerpen;
6. 
Een eindtoets, waarmee u: 
a) eindniveau van de student vaststellt;
b) progressie meet t.o.v. entreetoets;
c) prestaties met (eind)certificaat beloont;
7. De mogelijkheid om
zelf een ELO te maken om:
a) als student de docentrol te vervullen;
b) het ELO-concept te gebruiken als persoonlijk portfolio
    of professioneel platform. 
8. U sluit af met de vraag om
feedback van de student.

Meer weten? Zie Inleiding

Nog meer weten? Zie ELO-Educatie: Probleemsturing