2. Drie dimensies

Kenniswerk kent, net als professioneel gedrag in het algemeen, drie fundamentele dimensies die men weliswaar altijd geintegreerd gebruikt, maar alleen gedifferentieerd kan bestuderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de inhoud, doorgaans gaat het daarbij om vakkennis, soms om concepten, definities of indelingen
  2. U kiest voor methodisch werken en daarmee voor een gestructureerde aanpak
  3. U hanteert een passende vorm, waarin de combinatie van vakkennis en methodiek recht doet aan de specifieke context. U werkt bij voorkeur met metacompetenties, die op hun beurt weer recht doen aan onderliggende ordeningen als paradigma's, complexiteit, soorten intelligentie en mensbeelden.