2. Drie dimensies

Kenniswerk kent, net als professioneel gedrag in het algemeen, drie fundamentele dimensies die men weliswaar altijd geintegreerd gebruikt, maar wel gedifferentieerd kan bestuderen. Door competenties te clusteren tot metacompetenties kan men recht doen aan onderliggende ordeningen als theorieen, paradigma's en mensbeelden.

                   

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de inhoud, doorgaans gaat het daarbij om vakkennis, soms om concepten, definities of indelingen
  2. U kiest voor methodisch werken en daarmee voor een gestructureerde aanpak
  3. U hanteert een passende vorm, waarin de combinatie van vakkennis en methodiek recht doet aan de specifieke context.

Meer weten? Zie Inleiding

Nog meer weten? Zie ELO-Metacompetentiegedachte