1. Kennismanager

Een kennismanager is iemand die kennis en informatie tot zich neemt, interpreteert, ontwikkelt en vervolgens gebruikt en distribueert. Omdat kennis delen ook leidt tot kennisvermeerdering, draagt hij of zij daardoor tevens bij aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van kennis.

Meer weten? Zie Inleiding

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Kennismanager