1. Kenniswerker

Een kenniswerker is iemand die kennis en informatie tot zich neemt, interpreteert, ontwikkelt en vervolgens gebruikt en distrubueert. Omdat kennis delen ook leidt tot kennisvermeerdering, draagt hij of zij daardoor tevens bij aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van kennis.

Meer weten? Zie Drucker: Landmarks of tomorrow, 1959