5. Makers

Aan dit platform liggen tal van ideeen en gedachten van anderen, maar gelukkig ook van de makers zelf, ten grondslag. In de verschillende ELO's zijn de verwijzingen te vinden naar de relevante inhoudelijke bronnen. Hier hopen we te kunnen volstaan met het dankzeggen aan allen die op een of andere wijze hebben bijdragen aan de inhoud van dit platform. Bijzondere dank echter gaat uit naar:

Eindredactie:

prof.dr. HBM van de Wiel, voorzitter Stichting Ahmas 
dr. JC Wouda, penningmeester Stiching Ahmas

Meer weten? Zie Inleiding