Persoonlijk leerplan

Hoewel leren ook spontaan plaatsvindt, ligt aan professioneel leren vaak een zeker plan ten grondslag. Dit plan verschilt van individu tot individu, vandaar dat men spreekt van een persoonlijk leerplan.

Hoe doe ik dat?

U legt voor uzelf de antwoorden op een aantal relevante vragen vast, zoals: 
- Waartoe wil ik iets leren? Wat moet het mij opleveren?
- Wat wil ik daartoe leren? Wat moet ik mij eigenmaken? 
- Hoe pak ik dit aan, d.w.z:
* welke leerroute moet ik daarvoor doorlopen?
* welke hulpmiddelen ga ik daarbij gebruiken? etc.