Entreetoets activeren

Deze functie is alleen beschikbaar voor docenten!

Een entreetoets is een soort toelatingsexamen en vervult als zodanig de volgende doelen:
- zorgen voor een uniform aanvangsniveau dat bovendien
  dermate hoog is dat het (vervolg)onderwijs met goed 
  gevolg kan worden doorlopen;
- inzicht bieden aan de student in wat relevante en
  belangrijke onderwerpen zijn binnen het betreffende 
  onderwijs. 

Hoe doe ik dat?
1. Op basis van de gehele leerstof stelt u een aantal 
     inhoudelijke prioriteiten vast, die:
-   samen een respresentatieve dwarsdoorsnede vormen; 
-   de student in ieder geval dient te kennen of beheersen.
2. U formuleert een passend aantal juist/onjuist-vragen
    die deze prioriteiten dekken.
3. U maakt gebruik van de toetsfaciliteit van de VETO- 
    modus
om uw vragen concreet vorm te geven.
4. Bij voorkeur gebruikt u dezelfde vragenpool om hier de
    eindtoets uit samen te stellen zodat progressie van de
    student kan worden gemeten.