Pagina toevoegen

Deze functie is alleen beschikbaar voor docenten!

Gebruik deze functie zorgvuldig en voorkom:
- teveel pagina's;
- teveel tekst per pagina;
- hanteer zo mogelijk ELO-paginatrias (definitie, doel, instructie).

Hoe doe ik dat?
1. Klik op Pagina toevoegen (boven middenbalk);
2. Er verschijnt dan vanzelf een paginasjabloon;
3. Geef pagina treffende naam (vanuit gebruiker);
4. Vul de pagina tekstueel in, bij voorkeur als volgt:
a. definitie; wat is het onderwerp en waartoe dient het?
b. toepassing; hoe toe te passen in de praktijk?
c. Indien het een theoretisch concept betreft, kunt u dit 
   nader uitwerken in onderdelen;
5. Klik op Pagina toevoegen