ELO activeren

Deze functie is alleen toegankelijk voor de administrator.
Neem desgewenst contact op met h.wiel@umcg.nl

Administrator:
1.    Inloggen;
2.    Linksboven verschijnt: Klik hier om een nieuwe 
       ELO aan te maken;
3.    Klik op groene hier. er verschjint vanzelf 
       een aanmaaksjabloon;
5.    Geef ELO doetreffende naam (vanuit gebruiker);
6.    Vul domeinnaam in door de naam van de ELO in te 
       voegen in: htt://NAAM.ahmas.nl;
7a. Vul docent gegevens in; 
7b. Fictieve docent/student/groep aanmaken via gmail
8.   Klik op aanmaken;
9.   Bepaal of u de ELO wilt openstellen voor iedere 
      bezoeker of alleen aan deelnemers. U kunt dit bepalen  
      d.m.v.:
-    ga naar beheer ELO;
-    ga naar gegevens ELO;
-    plaats of verwijder een vinkje bij: extern toegankelijk.